הדרכה וליווי

צוותים חינוכיים

 

אנשי הצוות חינוכי מהווים חלק בלתי נפרד מעולמם של הילדים בהם הם מטפלים ומהווים חלק משמעותי ממעגלי התמיכה שלהם.

חשוב מאוד לייצר אצל הנהלת הגן והצוות אחידות בתפיסות החינוכיות השונות אל מול ילדי הגן והוריהם.

כמו כן, יש מקום לפורקן ושיתוף של רגשות ותיעולם  ומילוי מצברים וכוחות חדשים לצוות.

צוות הגן יזכה לקבל הדרכה וליווי מקצועי שוטף תוך העלאת דילמות והצגת מקרים מחיי היום יום של הגן לצד ליווי צמוד של הנהלת הגן ליצירת אג'נדה חינוכית אחידה של הגן.

052-7225533